ეთანხმებით თუ არა შემდეგს... (% ეთანხმებით)
(NDI/CRRC-საქართველო, 2016, 2017 და 2018 წლები)